Wdrożenie technologii wytwarzania tabletek chelatów aminokwasowych, powlekanych powłoką dojelitową z solubilizatorem

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”


Nazwa inwestycji:
 „Wdrożenie technologii wytwarzania tabletek chelatów aminokwasowych, powlekanych powłoką dojelitową z solubilizatorem”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 4.3. Kredyt Technologiczny


OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

Wartość projektu: 10 090 577,18 PLN
Udział Unii Europejskiej: 4 000 000,00 PLN
Okres realizacji: od 06.10.2011 do 21.01.2013Strona internetowa Beneficjenta: www.olimp-labs.com
Strona internetowa POIG: www.poig.gov.pl/
Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl/
Strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego: www.bgk.com.pl/
Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki: www.mg.gov.pl/
Strona internetowa Komisji Europejskiej: ec.europa.eu/index_pl.htm

Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”

Nazwa projektu: „Wdrożenie  systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami  biznesowymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw”.

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej. Społeczeństwo informatyczne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

Wartość projektu:       3 222 969,00 PLN
Udział Unii Europejskiej:   1 899 131,40 PLN
Okres realizacji :   01.07.2011 – 31.05.2013

Zrealizowany główny cel projektu:
Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe tj. wymiana informacji uczestników rynku, obsługa zleceń produkcyjnych i zamówień, marketing, logistyka (zarządzanie transportem i łańcuchem dostaw).

Strona internetowa Beneficjenta: www.olimp-labs.com
Strona  internetowa POIG: www.poig.gov.pl

Wdrożenie technologii wysokodawkowych suplementów diety do sporządzania roztworów lub zawiesin

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Nazwa inwestycji: „Wdrożenie technologii wysokodawkowych suplementów diety do sporządzania roztworów lub zawiesin”

OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

Wartość projektu: 8 133 678,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 4 000 000,00 PLN
Okres realizacji: od 02.01.2013 do 31.10.2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGOStrona internetowa Beneficjenta: www.olimp-labs.com
Strona internetowa POIG: http://www.poig.gov.pl/
Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl/
Strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego: http://www.bgk.com.pl/
Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/
Strona internetowa Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/index_pl.htm