ISO 22000:2005, ISO 9001:2015

Z przyjemnością informujemy, że w ramach cyklicznych, zewnętrznych  audytów  jednostki certyfikującej Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania, potwierdzających zgodność naszego systemu zarządzania jakością  z normami ISO otrzymaliśmy przedłużenie ważności naszych certyfikatów na zgodność z normami: ISO 9001:2015; ISO 22000:2005.

Olimp Labs Partnerem Klastra Zielona Chemia

10.05.2018

Firma Olimp Laboratories Sp. z o. o. została Partnerem Klastra Zielona Chemia.

Klaster Zielona Chemia jest działającym na arenie międzynarodowej klastrem badawczo-rozwojowym skupiającym przedsiębiorstwa i jednostki naukowe z województwa zachodniopomorskiego oraz z innych części Polski w ramach nowobudowanych łańcuchów wartości wokół projektów badawczo-rozwojowych i demonstracyjnych związanych z tzw. zieloną chemią, prowadzając tym samym do większej aktywności innowacyjnej jej członków na rynku polskim i zagranicznym.

Stowarzyszenie Zielona Chemia zostało zarejestrowane w 2007 roku. Jego członkami są zarówno osoby fizyczne jak i prawne. W tej chwili celem stowarzyszenia jest zachęcanie członków do angażowania się w projekty badawczo-rozwojowe, w tym w projekty w ramach Horyzontu 2020. Dzięki temu firmy mają dostęp do wiedzy i kontaktów biznesowych za granicą.