Przedsiębiorstwo Fair Play 2014

Firma Olimp Laboratories Sp. z o.o. otrzymała Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2014 oraz Brązowy Laur.

“Przedsiębiorstwa Fair Play”, to firmy w których:

  • pracownicy to zespoły ludzi zaangażowanych, kreatywnych i zadowolonych ze swojego miejsca pracy,
  • menadżerowie uważają za coś zupełnie naturalnego dzielenie się dorobkiem swych firm z innymi,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu, wrażliwość społeczna i dobroczynność mają zupełnie inne granice.