Wdrożenie technologii wysokodawkowych suplementów diety do sporządzania roztworów lub zawiesin

News
Promotion of EU projects
24/07/2014

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Nazwa inwestycji: „Wdrożenie technologii wysokodawkowych suplementów diety do sporządzania roztworów lub zawiesin”

OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

Wartość projektu: 8 133 678,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 4 000 000,00 PLN
Okres realizacji: od 02.01.2013 do 31.10.2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGOStrona internetowa Beneficjenta: www.olimp-labs.com
Strona internetowa POIG: http://www.poig.gov.pl/
Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl/
Strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego: http://www.bgk.com.pl/
Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/
Strona internetowa Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/index_pl.htm