Olimp Labs z tytułem Euro Symbol Innowacji 2014

Program Symbol  jest prowadzony przez redakcje “Monitora Rynkowego” w “Dzienniku Gazecie Prawnej” i “Monitora Biznesu” w “Rzeczpospolitej”. Symbolami wyróżnia się najbardziej twórcze, dynamiczne podmioty, funkcjonujące w różnych sferach życia publicznego. Począwszy od świata nauki, poprzez gospodarkę, medycynę, kończąc na szeroko pojętych usługach. Laureatami stają się prawdziwi potentaci, firmy o światowej renomie i globalnym zasięgu działania.