Contact

Contact us

Olimp Laboratories Sp. z o.o.

[email protected]

We answer within 48h

+48 798 22 28

Fax: +48 14 680 32 65

NIP: 872-20-76-235

Numer KRS 0000065402 . Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego 3.898.500,00 zł
Nr rej. BDO 000039222