ISO 9001:2008, ISO 22000:2005

13.03.2015

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w ramach cyklicznych, zewnętrznych  auditów  jednostki certyfikującej Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania, potwierdzających zgodność naszego systemu zarządzania jakością  z normami ISO otrzymaliśmy przedłużenie ważności naszych certyfikatów na zgodność z normami: ISO 9001:2008; ISO 22000:2005.