Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw

News
Promotion of EU projects
24/07/2014

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”

Nazwa projektu: „Wdrożenie  systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami  biznesowymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw”.

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej. Społeczeństwo informatyczne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

Wartość projektu:       3 222 969,00 PLN
Udział Unii Europejskiej:   1 899 131,40 PLN
Okres realizacji :   01.07.2011 – 31.05.2013

Zrealizowany główny cel projektu:
Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe tj. wymiana informacji uczestników rynku, obsługa zleceń produkcyjnych i zamówień, marketing, logistyka (zarządzanie transportem i łańcuchem dostaw).

Strona internetowa Beneficjenta: www.olimp-labs.com
Strona  internetowa POIG: www.poig.gov.pl