Wdrożenie technologii wytwarzania kapsułek żelatynowych twardych z warstwą olejową, zawierających peletki powlekane różnymi rodzajami powłok

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”

Nazwa inwestycji: „Wdrożenie technologii wytwarzania kapsułek żelatynowych twardych z warstwą olejową, zawierających peletki powlekane różnymi rodzajami powłok”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 4.3. Kredyt Technologiczny

OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

Wartość projektu: 8 766 530,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 5 259 918,00 PLN
Okres realizacji: od 01.02.2012 do 30.06.2013

Strona internetowa Beneficjenta: www.olimp-labs.com
Strona internetowa POIG: www.poig.gov.pl/
Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl/
Strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego: www.bgk.com.pl/
Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki: www.mg.gov.pl/
Strona internetowa Komisji Europejskiej: ec.europa.eu/index_pl.htm