Olimp Labs realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich o nazwie Rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Olimp Laboratories w obszarze żywności FUTURE BIOTIC 4.0

Aktualności
Promocja projektów EU
23/12/2020
Rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Olimp Laboratories w obszarze żywności FUTURE BIOTIC 4.0

Celem projektu jest rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Olimp Laboratories Sp. z o.o. – polskiego podmiotu funkcjonującego w skali międzynarodowej i prowadzącego badania z zakresu technologii, bezpieczeństwa i efektywności specjalistycznej żywności i suplementów diety.

W ramach projektu zostanie zakupiona infrastruktura B+R umożliwiająca projektowanie, badanie i testowanie wraz z wytwarzaniem prototypowych formulacji, innowacyjnej gamy produktów z zawartością immobilizowanych priobiotyków dedykowanych dla pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. W wyniku zaplanowanych prac B+R opracowany zostanie produkt główny oraz dwa produkty satelickie. Wyniki prac B+R zostaną wdrożone do działalności Wnioskodawcy przyczyniając się do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstwa. W wyniku projektu Wnioskodawca zwiększy zatrudnienie pracowników B+R oraz przewiduje współpracę z jednostkami naukowymi, MSP i NGO, co umożliwi transfer oraz wymianę wiedzy i umiejętności.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji Projektu powstanie gama produktów z zawartością immobilizowanych probiotyków przeznaczonych dla pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Celem zaplanowanych prac B+R jest opracowanie:

1. Produktu głównego przygotowanego w trzech formach:

• produktu z kategorii FSMP (żywność specjalnego przeznaczenia medycznego) z komponentą probiotyczną (wybrany szczep/y probiotyczne). Produkt stanowiący dietę kompletną, dedykowany głównie dla osób z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, tj. choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Jednocześnie jego możliwe zastosowanie będzie szersze np. w chorobach nowotworowych, chorobach neurodegeneracyjnych i związanych z nimi patogennymi zmianami, niedożywieniem, wyniszczeniem itp.

• produktu do zastosowania przez pacjentów przy radio/chemioterapii. Pacjenci z IBD są grupą zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwór jelita grubego (zapadalność na ten typ nowotworu jest w pierwszej trójce wszystkich typów nowotworów), stąd koncepcja produktu wiąże się bezpośrednio z głównym problemem badawczym i produkt ten znajduje uzasadnienie i potencjał do wdrożenia na rynek.

• produktu w formie batonu – inna postać funkcjonalna produktu o podobnym składzie do formy proszku czy żelu w saszetkach jak w przypadku Nutrami IBD. Zakres prac B+R umożliwi opracowywania takiej formy produktu i będzie on niewątpliwie nową i atrakcyjną oraz bardziej poręczną postacią produktu dedykowaną dla osób z IBD.

2. Produktu satelickiego – preparatu w postaci proszku lub żelu, mający zastosowanie u osób z obniżoną odpornością, w tym również pacjentów z IBD, bo do takiej grupy należą z tytułu chorób zapalnych w obrębie jelit, wzbogacony w probiotyki celowane pod IBD oraz składniki immunomodulujące. Preparat dedykowany także dla pacjentów w okresie okołooperacyjnym.

Reakcją organizmu na uraz lub zabieg chirurgiczny może być nadmierna odpowiedź zapalna. Substancje immunomodulujące są obecne w procesach wzrostu i różnicowania komórek, wpływają na procesy immunologiczne, ograniczają reakcję zapalną i mogą być korzystne w przypadku pacjentów, u których rozwija się nadmierna odpowiedź zapalna.

3. Produktu satelickiego przygotowanego w trzech formach:

• Preparatu w postaci sticku z proszkiem zawierającym prebiotyk oraz celowany szczep w kierunku chorób Leśniowskiego-Crohna i WZJG (choroby IBD),

• Suplementu diety w postaci kapsułek z lub bez maślanu sodu (należy do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i stanowi podstawowy materiał energetyczny dla nabłonka jelitowego i w sposób bezpośrednio stabilizuje strukturę i zapewnia integralność oraz funkcjonalność ściany jelita, stymuluje wzrost saprofitycznej flory bakteryjnej, hamując tym samym rozwój patogenów jelitowych z gatunku E. coli, Campylobacter i Salmonella) oraz/lub tylko z wybranym szczepem probiotycznym. Produkt dedykowany przy bolesnych objawach oraz przy gromadzeniu się gazów w układzie pokarmowym. Łagodzi ból brzucha w przebiegu zaparć, wzdęć, biegunki u pacjentów z zespołem jelita drażliwego (IBS), normalizuje perystaltykę, zapobiegając w ten sposób niedrożności jelit. W zaburzeniach flory jelitowej, m.in. po długotrwałej antybiotykoterapii, w przebiegu niektórych chorób przewlekłych (choroby trzustki, wątroby, nerek).

• Synbiotyku (probiotyk + prebiotyk) w postaci kapsułek zawierający kompozycję przebadanych celowanych szczepów probiotycznych, które utrzymują i wspierają pracę bariery jelitowej, co jest niezwykle istotnym czynnikiem prawidłowego funkcjonowania całego organizmu oraz mechanizmów obronnych układu odpornościowego. Oprócz stymulowania odporności, preparat dzięki obecności celowanych probiotyków będzie wpływał na zwiększenie wchłaniania witamin i substancji odżywczych z pokarmu (m.in. wapnia, magnezu, żelaza), co jest istotne z punktu widzenia pacjentów z IBD czy IBS.

W wyniku projektu Wnioskodawca zwiększy zatrudnienie pracowników B+R oraz przewiduje współpracę z jednostkami naukowymi, MSP i NGO, co umożliwi transfer oraz wymianę wiedzy i umiejętności.

Projekt będzie miał również pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn, a także cechował się realizacją w ramach zasady zrównoważonego rozwoju.

Planowany budżet projektu: 53 489 066,58 zł

Planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 21 743 523,00 zł

poszerz swoją wiedzę

Powiązane artykuly