Kontakt

Skontaktuj się z nami

Olimp Laboratories Sp. z o.o.

[email protected]

Zamówienia indywidualne

[email protected]

Zamówienia hurtowe

+48 146803200

Fax: +48 14 680 32 65

NIP: 872-20-76-235

Numer KRS 0000065402 . Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego 3.898.500,00 zł
Nr rej. BDO 000039222