Co znaczy #MadeInOlimp?

Aktualności
10/06/2021

Postanowiliśmy uchylić drzwi do swoich laboratoriów w kampanii #MadeInOlimp.

Jak wygląda praca w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Olimp Labs? Jak, krok po kroku, przebiega proces produkcji? Jakie testy przechodzą produkty? To tylko niektóre pytania, na które udzieli odpowiedzi kampania #MadeInOlimp.

Zintegrowany System Zapewnienia Jakości

W naszym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym powstają różne produkty: leki, wyroby medyczne, żywność specjalnego medycznego przeznaczenia, żywność przyszłości czy suplementy diety i odżywki dla sportowców i ludzi aktywnych. Wymogi prawne, dotyczące ich produkcji są różne.

W naszej firmie obowiązuje Zintegrowany System Zapewnienia Jakości. W praktyce oznacza on, że wszystkie produkty powstają zgodnie z tymi samymi, surowymi wytycznymi. Dlatego możemy pochwalić się wysoką jakością również w przypadku odżywek sportowych czy suplementów diety – mówi Gertruda Biruś-Marszałek, Dyrektor ds. Jakości

Międzynarodowe standardy

Aby zapewnić wysoką jakość przechodzimy szereg audytów i kontroli. Na ich podstawie zostały wydane, również międzynarodowe, certyfikaty.

  • GMP – jest przyznawany tylko przedsiębiorstwom, które wytwarzają produkty lecznicze i pomyślnie przejdą inspekcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
  • GDP – stanowi uzupełnienie Certyfikatu GMP i gwarancję, że substancje czynne stosowane w zakładzie są bezpiecznie przyjmowane, transportowane, przechowywane i wydawane.
  • ISO 9001 – międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.
  • ISO 13485 – certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań  przy produkcji i wdrażaniu na rynek wyrobów medycznych.
  • FDA – dokument wystawiany przez amerykańską agencję rządową (Agencję Żywności i Leków), który jest niezbędny do uzyskania zgody na sprzedaż m.in. suplementów i leków na rynku amerykańskim. Co istotne, wymagania stawiane suplementom diety w Stanach Zjednoczonych są niemal tak rygorystyczne, jak wymagania stawiane lekom w Europie.

Wstępne wymagania tylko w ramach certyfikatu GMP zajmują w rozporządzeniu ponad 170 stron. Podczas kampanii #MadeInOlimp pokażemy, jak rygorystycznych zasad przestrzegamy, aby dostarczać produkty wysokiej jakości – mówi Kamil Gorlicki, Kierownik Działu Marketing Sport Polska.

Kampania obejmuje zarówno działania online, jak i offline. Głównymi narzędziami komunikacji będą social media oraz influence marketing, ale przewidziane są także m.in. materiały prasowe oraz materiały POS w Olimp Store. Kampania powstaje in-house, ale przy pojedynczych formatach będziemy korzystać ze wsparcia zewnętrznego. Wybrane działania zostaną także zaadaptowane na rynki zagraniczne, m.in. Wielką Brytanię oraz Francję.

poszerz swoją wiedzę

Powiązane artykuly