Badanie porównujące efektywność wchłaniania witaminy C w formie PureWay-C® do innych, popularnych form witaminy C

Celem tego prospektywnego, randomizowanego i podwójnie zaślepionego badania było porównanie skuteczności i efektywności wchłaniania czterech form witaminy C u zdrowych osób. W badaniu wzięło udział 40 zdrowych ochotników w wieku od 21 do 50 lat, którzy przez 14 dni otrzymywali dietę ubogą w witaminę C, a następnie zostali losowo przydzieleni do jednej z czterech grup przyjmujących 1000 mg witaminy C dziennie w formie:

  • kwasu askorbinowego (10 osób);
  • askorbinianu wapnia (10 osób);
  • PureWay-C® (10 osób);
  • askorbinianu/treonianu wapnia (10 osób).

Próbki krwi zostały pobrane bezpośrednio przed i po spożyciu witaminy C, oraz w pierwszej, drugiej, czwartej, szóstej i dwudziestej czwartej godzinie od podania, w celu analizy różnicy stężeń witaminy C w surowicy z różnych form. Przed rozpoczęciem badania w grupach nie zanotowano istotnych różnic w stężeniach witaminy C w surowicy.

Suplementacja PureWay-C® prowadziła do największego zwiększenia stężenia witaminy C w surowicy, w porównaniu z suplementacją kwasu askorbinowego, askrobinianu wapnia oraz askorbinianu/treonianu wapnia, we wszystkich punktach czasowych (24 godziny).

Wszystkie formy witaminy C osiągały swoje szczytowe stężenie w surowicy w drugiej godzinie po podaniu, jednak stężenie witaminy C po suplementacji PureWay-C® było w tym okresie istotnie wyższe od grupy otrzymującej kwas askorbinowy (o 32,3%) i askorbinian wapnia (o 93,7%) (Tabela 1).

Podsumowując, badanie sugeruje, że PureWay-C® jest lepiej wchłaniany przez ludzki organizm od kwasu askorbinowego i askorbinianu wapnia. Ponadto PureWay-C® po wchłonięciu może utrzymywać wyższe stężenie witaminy C w surowicy przez dłuższy okres czasu, co może zapewniać lepsze korzyści zdrowotne.

Tabela 1. Przedstawia stężenia witaminy C w surowicy po podaniu różnych form witaminy C.

stężenia witaminy C w surowicy po podaniu różnych form witaminy C

Podsumowanie na podstawie publikacji:

Pancorbo D, Vazquez C, Fletcher MA. Vitamin C-lipid metabolites: uptake and retention and effect on plasma C-reactive protein and oxidized LDL levels in healthy volunteers. Med Sci Monit. 2008 Nov;14(11):CR547-51.